FİNANS

Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
25.02.2021
Genel Kurul Tarihi
25.03.2021
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
24.03.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanması için yetki verilmesi.
2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait Rapor'un okunması.
3 - 2020 yılına ait finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması.
4 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Esas Sözleşme'nin 10. maddesi gereği yapılan seçimin onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi.
6 - Kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi.
7 - Şirketimizin 900.000.000.-TL (DokuzyüzmilyonTürkLirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin izin süresinin uzatılmasının ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesinin onaylanması.
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin saptanması.
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücretlerin saptanması.
11 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun belirlenmesi.
12 - 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
13 - 2021 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2020 GENEL KURUL İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYARINCA HAZIRLANAN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 25 Şubat 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

2020 yılına ait Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yukarıdaki gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere 25 Mart 2021 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10:00'da Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına

karar verilmiştir.