FİNANS

Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
25.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
25.03.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADHE00018
Peşin
0,8372093
83,72093
15
0,7116279
71,16279
B Grubu, ANHYT, TRAANHYT91O3
Peşin
0,8372093
83,72093
15
0,7116279
71,16279
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
29.03.2021
31.03.2021
30.03.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADHE00018
0
0
B Grubu, ANHYT, TRAANHYT91O3
0
0
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
2020 Kar Dağıtım Teklifi.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
430.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
197.525.862
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Kar dağıtımında imtiyaz yoktur.
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
638.322.095
630.724.183
4. Vergiler ( - )
128.336.961
128.336.961
5. Net Dönem Kârı
509.985.134
502.387.222
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
509.985.134
502.387.222
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
509.985.134
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
433.700
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
510.418.834
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
102.083.767
* Nakit
102.083.767
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
8.339.894
* Çalışanlara
8.339.894
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
257.916.233
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
34.683.989
17. Statü Yedekleri
39.956.147
39.956.147
18. Özel Yedekler
0
19. Olağanüstü Yedek
67.005.104
59.407.192
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
711.627,91
0
0,14
0,7116279
71,16279
B Grubu
305.288.372,09
0
59,86
0,7116279
71,16279
TOPLAM
306.000.000
0
60
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

(*) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni'nde yer alan ve 23 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kar Payı Tebliği'nin 13'üncü maddesi uyarınca kar dağıtımı, konsolide kar rakamı esas alınarak yapılmıştır. 31 Aralık 2020 dönem karına, TMS 19 uyarınca ayrılan 8.400.000 TL tutarındaki personele ödenecek temettü karşılığı da eklenmiştir. Ayrıca 2021 yılında yatırım yapılmasına karar verilen Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Atlas Büyüme Girişim Sermayesi Yatırım Fonu için 10.000.000 TL, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu için 15.000.000 TL ve 2020 yılında satışı gerçekleştirilen hisse senetlerinden elde edilen 472.173 TL'lik satış karının %75'ini oluşturan 354.130 TL, mevzuatın öngördüğü istisnadan yararlanılarak kar dağıtımına konu edilmemiştir.

(**) Şirket Esas Sözleşmesi'nin 33/a maddesi uyarınca yıllık net karın %5'i, çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılabilmektedir. Bu sınıra ulaşılması sebebiyle, kar dağıtımında birinci tertip genel kanuni yedek akçe hesaplanmamıştır.

(***) Ortaklara I. Kar Payı, SPK mevzuatı uyarınca, dağıtılabilir kara, dönem içinde yapılan bağışların eklenmesi suretiyle oluşan matrah dikkate alınarak tespit edilmiştir.

(****) Kar dağıtımı neticesinde, olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlara göre hesaplanan 59.407.192 TL dikkate alınmıştır.

(*****) Tam mükellef kurumlara yapılan nakit temettü ödemeleri üzerinden %15 gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır.