Özet Bilgi
Kar Dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
25.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
25.03.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
-
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
QNBFB, TRAFINBN91N3
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
QNBFB, TRAFINBN91N3
0
0
Ek Açıklamalar

Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, 2020 yılı mali tablolarımıza göre vergilerden sonra kalan dağıtılabilir dönem karı 2.588.275.973,36 Türk Lirası'nın, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kanuni yedek akçe tutarının ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşması nedeniyle, tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılmasının 25.03.2021 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
KAR DAĞITIMI TABLOSU_2020.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
QNB FİNANSBANK A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
3.350.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
670.000.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
-
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
3.100.696.258
4. Vergiler ( - )
512.420.285
5. Net Dönem Kârı
2.588.275.973
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
2.588.275.973
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
* Nakit
0
* Bedelsiz
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
* Çalışanlara
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
17. Statü Yedekleri
0
18. Özel Yedekler
0
19. Olağanüstü Yedek
2.588.275.973
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
101.266.920
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Finansal Araçlar Sunum Standardı ("TMS 32") uyarınca, önceki dönem finansal tablolarında rayiç değeriyle değerlenip değerleme farkları diğer kapsamlı gelir içerisinde gösterilen yatırımların 101.266.916,66 Türk Lirası tutarındaki kısmı geçmiş yılı olarak sınıflandırılmış ve 2.487.009.053,70 Türk Lirası olan dağıtılabilir kar rakamına ilave edilmiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.