Özet Bilgi
Nitelikli Yatırımcılara Satış
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi
25.02.2021
İhraç Tavanı Tutarı
750.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki kararları almıştır. 1. Şirketimizce 750.000.000,00 TL (YediyüzellimilyonTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde, 5 (beş) yıla kadar olmak üzere çeşitli vadelerde, bir veya birden çok seferde, Türk Lirası cinsinden, yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere, her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, finansman bonosu ve niteliği itibariyle borçlanma araçları olduğu aracı olan ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları dahil diğer her türlü borçlanma aracı (her biri bundan sonra "Borçlanma Aracı" olarak ifade edilecektir) ihraç edilmesine ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına, 2. Bu kapsamda ihraç edilmesi planlanan Borçlanma Araçlarının tüm hüküm ve şartlarının belirlenmesi, ihraçlarla ilgili gerekli tüm başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve her türlü iş ve işlemlerin ifası hususunda herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, Şirketimiz imza sirküleri Birinci Derece imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları ile işbu kararda yazılı hususlarda Şirketi temsil ve ilzam etmelerine karara katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.