Özet Bilgi
Genel kurul onayına sunulacak Ana Sözleşme tadil tasarısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.12.2020
İlgili İşlem
KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)
31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
11
SPK Başvuru Tarihi
04.02.2021
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
09.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
23.03.2021
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 300.000.000 TL tutarındaki mevcut kayıtlı sermaye tavanının 2021 – 2025 yılları için yeniden belirlenmesi amacıyla Ana Sözleşmenin 11. maddesi ve ayrıca Ana Sözleşmenin 3, 5, 8, 10, 12 ve 18. maddelerinin değiştirilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Kurul'un 09.02.2021 tarih, E-12233903-335.14-1523 sayılı yazısı ile uygun bulunan, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.02.2021 tarih, E-50035491-431.02-00061546027 sayılı yazısı ile onaylanan Ana Sözleşme tadil tasarısı, pay sahiplerimizin onaylarına sunulacaktır. Tadil tasarısı ilişikte yer almaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Ana Sözleşme Tadil Tasarısı-03.02.2021.pdf
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.