Özet Bilgi
İzahnamenin Onaylanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02.11.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
135.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
76.231.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
133.404.250
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSTM00023
8.482.600
6.361.950,000
75,00000
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSTM00023
Hamiline
B Grubu, OSTIM, TREOSTM00015
67.748.400
50.811.300,000
75,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, OSTIM, TREOSTM00015
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
76.231.000
57.173.250,000
75,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Yoktur
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
30.11.2020
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
25.02.2021
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 76.231.000 TL olan sermayesinin 133.404.250 TL'ye bedelli artırılmasına ilişkin İzahnamenin onaylandığı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2021 tarih ve 2021/11 sayılı Bülteni'nde yayınlanmıştır.

SPK tarafından onaylanan izahname KAP'ta ayrıca ilan edilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.


Saygılarımızla...

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.