Özet Bilgi
2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI BİLGİSİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
26.02.2021
Genel Kurul Tarihi
30.03.2021
Genel Kurul Saati
12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
29.03.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
AYDIN
İlçe
EFELER
Adres
UMURLU MAHALLESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CD. NO:59-58/1 EFELER AYDIN
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,
2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun ve finansal tablolarının okunması, finansal tabloların müzakeresi ve onaylanması,
4 - Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5 - Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi
6 - Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretin Tespit Edilmesi
7 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2021 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi
8 - Yönetim Kurulu'nun, 2020 yılı karının dağıtımıyla ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması
9 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin onaylanması
10 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 1 yıllığına izin verilmesi,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Çağrı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
Genel Kurul Bilgilendirme Gündem Vekalet.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

ŞİRKETİMİZ OLAĞAN GENEL KURULU 30.03.2021 SALI GÜNÜ SAAT 12:00 DE UMURLU MAHALLESİ OSB CD.NO:59-58/1 EFELER AYDIN ADRESİNDE YAPILACAKTIR.

GENEL KURUL ÇAĞRI VE BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İLE GÜNDEM VE VEKALETNAME EKTEDİR.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.