[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
Türkçe

oda_AssetOrIssuerRatingNoteAbstract|
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
JCR Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde, Fon portföyünde borçlanma aracı bulunan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin konsolide edilmiş yapısını ve Mevcut ve Planlanan Bono İhraçları'nı yatırım yapılabilir kategoride derecelendirerek A+ (Trk) olan Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu AA- (Trk)'ya, A-1 (Trk) olan Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu A-1+ (Trk)'ya yukarı yönlü revize etmiştir. Ayrıca notların görünümünü "Stabil" olarak belirlemiştir. 
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.