Özet Bilgi
Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Yeni Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihleri hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22.12.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
554.699.850
Ulaşılacak Sermaye (TL)
805.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAIGY00025
25.049.859,217
11.303.380,590
45,12352
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAIGY00025
Nâma
A Grubu, AKSG3(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRAIGY00043
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017
529.649.990,783
238.996.769,410
45,12352
1,00
B Grubu
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017
Hamiline
B Grubu, AKSGY(RÜÇHAN), TRRAIGY00035
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
554.699.850
250.300.150,000
45,12352
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
02.03.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
16.03.2021
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
20.01.2021
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
25.02.2021
Ödeme Tarihi
04.03.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
03.03.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 554.699.850 TL olan çıkarılmış sermayesinin 805.000.000 TL'ye artırılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 250.300.150 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin İzahname onayı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2021 tarih ve 2021/11 sayılı bülteninde açıklanmıştır. Pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, ellerindeki payların %45,12352 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.

Yeni pay alma hakları; 1,00 TL nominal değerli 1 lot pay için 1,00 TL üzerinden kullandırılacaktır. Yeni pay alma hakları, İzahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 02.03.2021 ile 16.03.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde; 2 (iki) işgünü süreyle nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.

Sermaye artırımına ilişkin İzahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) internet sitesinden (www.kap.org.tr), Şirketimizin kurumsal internet sitesinden (www.akisgyo.com) ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinden (www.ziraatyatirim.com.tr) ulaşılabilir.

Satılamayan payların satın alınmasına ilişkin bir taahhüt yoktur.

Saygılarımızla,

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.


Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.