FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SustainabilityReportAbstract|
Sürdürülebilirlik Raporu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin Seri II N17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 8. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında hazırlanan "2020 Yılı Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Çerçevesi Raporu" ektedir.


İlgili rapor ayrıca 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu eki olarak da paylaşılmıştır.