FİNANS

Özet Bilgi
Kullanılmayan Rüçhan Haklarının Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14.12.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
2.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
790.400.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
1.500.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, IHLAS, TRAIHLAS91D5
790.355.000
709.559.600,202
89,77732
1,00
A Grubu
A Grubu, IHLAS, TRAIHLAS91D5
Hamiline
A Grubu, IHLAS(RÜÇHAN), TRRIHLS00099
28.898.574,894
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHLS00022
45.000
40.399,798
89,77732
1,00
B Grubu
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHLS00022
Hamiline
B Grubu, IHLA6(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRIHLS00081
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
790.400.000
709.600.000,000
89,77732
28.898.574,894
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
08.02.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
22.02.2021
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
30.12.2020
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
04.02.2021
Ödeme Tarihi
10.02.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
09.02.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 25.02.2021 tarihli Özel Durum Açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna istinaden; ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süreleri içinde kullanılmayan 28.898.574,894 TL nominal değerli payların 26.02.2021-01.03.2021 tarihlerinde 2 iş günü süreyle satılacağı duyurulmuştu. Söz konusu payların satışı bugün (01.03.2021) itibariyle tamamlanmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
KALAN_PAYLAR.pdf