[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuz 01.03.2021 tarihli almış olduğu kararla;

  

SPK‘nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre;

  

1.      Şirketimizin oluşan dağıtılabilir net dönem karının %20'sinin, TTK ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu 19-20. maddeleri, Kar Payı Dağıtım Tebliği (II-19.1), şirketimiz kar dağıtım politikasına uygun olarak,  kar payı olarak dağıtımı ile kar payı dağıtım usulü konusunda görüşülmesi ve karar verilmesi hususlarında Genel Kurul'a öneri sunulmasına,

  

2.      Söz konusu gelişmeler ile Kurulumuzun kar payı dağıtım önerisine ilişkin aldığı işbu kararın KAP'ta duyurulmasına

  

TTK Mad.390/4 uyarınca oy çokluğu ile karar verilmiştir.

  

Kamuoyuna saygıyla sunulur.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.