Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/02/2021
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
2021-03
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" nin İkinci bölümünün 9. Maddesi gereğince sorumluluk beyanı.

 

   
 1. Şirketimiz 01.01.2020 – 31.12.2020  dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporunun Sermaye Piyasası  Kurulu'nun Seri XI. N29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin  Esaslar Tebliği çerçevesinde tarafımızca incelendiği,

 2.  

 

   
 1. Şirketimizin görev ve  sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde raporun önemli  konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın  yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi  bir eksiklik içermediğini,

 2.  

 

   
 1. Şirketimizin görev ve  sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal  raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin  aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği  dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve  performansını işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli  riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

 2.  

 

Beyan ederiz.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.