FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[NISRA, DRCDR]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_CorporateGovernanceComplianceRatingSubAbstract|
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
oda_dummyLineItems|
Bildirim İçeriği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_TitleOfRatingCompany|
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
National Investor Services Derecelendirme A.Ş.
oda_BeginningDateOfAgreement|
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
03/03/2020
oda_EndingDateOfAgreement|
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
03/03/2021
oda_BeginningDateOfRatingNotesValidity|
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
05/06/2020
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme hizmeti aldığımız derecelendirme kuruluşu National Investor Services Derecelendirme A.Ş. ile Şirketimiz arasındaki Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme  hizmeti sözleşmesi karşı tarafın talebi doğrultusunda karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Bununla birlikte DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.  ile  anlaşma sağlanmıştır. Yeni sözleşme süresi 1 yıl olup,  01.03.2021 - 01.03.2022 tarihleri arasında geçerli olacaktır.

Önceki sözleşmeye bağlı olarak  alınmış derecelendirme notunun geçerliliği 05/06/2021 tarihinde bitecek olup,  eski sözleşmenin feshi dolayısıyla Yeni Sözleşme kapsamında  alınacak  Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu'nun duyurusu en geç 01/06/2020 tarihinde yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Pay Sahipleri
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
Menfaat Sahipleri
Yönetim Kurulu
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
oda_CorporateGovernanceApplianceRatingNoteAbstract|
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
oda_weight|
Ağırlık
oda_Note|
Alınan Not