FİNANS

Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Onayına Sunulacak Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
02.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
30.03.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATKS00018
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREATKS00026
0,0000000
0
0
0,0000000
0
C Grubu, ATEKS, TRAATEKS91B5
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATKS00018
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREATKS00026
0
0
C Grubu, ATEKS, TRAATEKS91B5
0
0
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz 02.03.2021 tarihli toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Yönetim Kurulu'muz 01.03.2021 tarihli toplantısında, Şirket tarafından 1 Ocak – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin olarak Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan ve MGI Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolara göre 39.426.510 TL net dönem karı elde edildiği, Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise 4.840.799,77 TL cari yıl karı bulunduğu şirket yasal kayıtlarında yer alan diğer kaynaklarla birlikte dağıtıma konu edilebilir birikmiş yedekler toplamının 39.750.881 TL olduğu ve dağıtılabilir fon tutarının bu tutarla sınırlı olduğu, Türk Ticaret kanunu hükümleri çerçevesinde ayrılan Genel Kanuni Yedek akçe sonrasında Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 39.184.470,01 TL net dağıtılabilir dönem karı elde edildiği, görülmüş olup SPK tebliğinde uygun şekilde hesaplanan ekte yer alan 2020 yılı kar dağıtım tablosunda gösterildiği üzere,

1) Vergi Usul Kanununa göre hesaplanmış 4.840.799,77 TL dönem net karından Türk Ticaret Kanunu'nun 519- 1 maddesi uyarınca % 5 oranında 242.039,99 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,

2) Covid 19 pandemisinin iç ve dış piyasalar üzerindeki ve nihai tüketicilerin tüketim kararları üzerindeki olumsuz etkisinin devam etmekte olması ve bu olumsuz etkilerin ne zaman ortadan kalkacağının belirsizlik arz etmesi dikkate alınarak Kar Dağıtım Politikamız, Şirket stratejilerimiz gereği Şirketimizin mali yapısının korunması ve doğabilecek finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla 2020 yılı karından dağıtılabilir dönem karının dağıtılmamasına ve 2020 yılı karından dağıtılabilir dönem karının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

3) Yukarıdaki hususların 2020 yılı Olağan Genel Kurulunda ortaklarımızın onayına sunulmasına,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
AKIN TEKSTİL A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
25.200.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
4.450.484,9
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yok
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
40.558.645
4.840.799,77
4. Vergiler ( - )
-1.162.135
0
5. Net Dönem Kârı
39.426.510
4.840.799,77
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
-242.039,99
-242.039,99
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
39.184.470,01
4.598.759,78
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
39.184.470,01
4.598.759,78
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
39.184.470,01
4.598.759,78
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
0
0
0
0
B Grubu
0
0
0
0
0
C Grubu
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0