Özet Bilgi
EPLAS SERMAYE ARTIRIMI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02.03.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
0
Mevcut Sermaye (TL)
20.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
300.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEPLS00016
12.000
16.215,307
135,12755
43.784,693
364,87244
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEPLS00016
Nâma
B Grubu, EPLAS, TRAEPLAS91E5
19.988.000
27.009.295,690
135,12755
72.930.704,310
364,87244
B Grubu
B Grubu, EPLAS, TRAEPLAS91E5
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
20.000.000
27.025.510,997
135,12755
72.974.489,003
364,87244
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL)
19.183.711
Değer Artış Kazançları (TL)
7.841.799,997
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEPLS00016
12.000
108.000,000
900,00000
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEPLS00016
Nâma
B Grubu, EPLAS, TRAEPLAS91E5
19.988.000
179.892.000,000
900,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, EPLAS, TRAEPLAS91E5
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
20.000.000
180.000.000,000
900,00000
Para Birimi
TRY
Ek Açıklamalar

Şirketimiz maliyet optimizasyonu, yeni ürünlerin gelişimi ve büyüyen pazar yapısına hızlı yanıt vermek üzere bir dizi yatırım yapmayı planlamaktadır. Yatırımla birlikte artan hammadde fiyatları ve yükselen faizlere karşı finansal yapımızı güçlendirme zaruriyeti doğmuştur. Bu doğrultuda;

Şirketimizin sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştirmesi ve her türlü şoka dayanıklı finansal yapı temin etmesi amacıyla, SPK'da incelemesi devam eden kayıtlı sermaye sistemine geçiş başvurumuzun sonuçlanması akabinde, 20.000.000 TL olan ödenmiş sermayemizin, 100.000.000 TL'si iç kaynaklardan bedelsiz ve 180.000.000 TL'si bedelli olmak üzere toplam 300.000.000 TL'ye çıkarılması için başvurulması konusunda gerekli çalışmaların başlanmasına;

Sermaye artırımı ile ilgili olarak SPK, Borsa İstanbul, MKK A.Ş. ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gereken bildirim, başvuru ve diğer işlemlerin başlatılmasına ve bununla ilgili gerekli tüm işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.