FİNANS

Özet Bilgi
Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
10.03.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
-
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
ULKER, TREULKR00015
Peşin
0,8087719
80,87719
15
0,6874561
68,74561
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
ULKER, TREULKR00015
0
0
Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 33. maddesi ve 21 Temmuz 2020 tarihli Genel Kurul'da ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak; Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit ve finansman politikaları ve şirketimiz ve ortaklarımızın, uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak 2020 hesap dönemine ilişkin, tamamı dönem karından karşılanmak üzere dağıtılabilir net karın brüt 276.600.000 TL'sinin ekteki "Kar Dağıtım Öneri Tablosu"na uygun olarak nakden kar payı olarak dağıtılması, 25.950.000 TL'sinin kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler/yasal yedekler hesabına, 713.865.278 TL'sinin olağanüstü yedekler/geçmiş yıl karları hesabına, ve kar payının dağıtım tarihinin belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunu yapılacak olan ilk genel kurulda pay sahiplerimizin onayına sunarız.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
KAR DAGITIM TABLOSU_TR.pdf
EK: 2
KAR DAGITIM TABLOSU_EN.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
342.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
147.920.090,82
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
YOKTUR
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
1.263.287.870
686.293.073
4. Vergiler ( - )
246.872.592
133.075.287
5. Net Dönem Kârı
1.016.415.278
553.217.785
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.016.415.278
553.217.785
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
1.016.415.278
553.217.785
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
28.816.571
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.045.231.849
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
276.600.000
0
* Nakit
276.600.000
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
25.950.000
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
713.865.278
250.667.785
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
235.110.000
0
23,13
0,687456
68,7456
TOPLAM
235.110.000
0
23,13
0,687456
68,7456
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 33. maddesi ve 21 Temmuz 2020 tarihli Genel Kurul'da ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak; Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit ve finansman politikaları ve şirketimiz ve ortaklarımızın, uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak 2020 hesap dönemine ilişkin, tamamı dönem karından karşılanmak üzere dağıtılabilir net karın brüt 276.600.000 TL'sinin ekteki "Kar Dağıtım Öneri Tablosu"na uygun olarak nakden kar payı olarak dağıtılması, 25.950.000 TL'sinin kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler/yasal yedekler hesabına, 713.865.278 TL'sinin olağanüstü yedekler/geçmiş yıl karları hesabına, ve kar payının dağıtım tarihinin belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunu yapılacak olan ilk genel kurulda pay sahiplerimizin onayına sunarız.