FİNANS

Özet Bilgi
Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararına ek açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Şirketin 100 Adet 100 Kuruşluk nominal değerli hisseleri, borsada 1 Lot = 1 TL nominal değer üzerinden işlem gördüğüne dair açıklamadır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16.03.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
250.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
52.180.855,64
Ulaşılacak Sermaye (TL)
150.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00014
8.976.155,4
16.826.857,860
187,46174
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00014
Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00022
3.741.000
7.012.944,010
187,46174
1,00
B Grubu
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00022
Nâma
C Grubu, GSDDE, TRARANTL91P6
37.219.100,24
69.771.576,080
187,46174
1,00
C Grubu
C Grubu, GSDDE, TRARANTL91P6
Nâma
D Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00030
2.244.600
4.207.766,410
187,46174
1,00
D Grubu
D Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00030
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
52.180.855,64
97.819.144,360
187,46174
Para Birimi
TRY
Ek Açıklamalar

Şirketimizin bedelli sermaye artırımı ile ilgili 16 Mart 2021 tarihli özel durum açıklamasında, Şirket Ana Sözleşmesinde 1 Hissenin nominal değerinin 1 Kuruş olarak tanımlanmış olması nedeniyle, "yeni pay alma haklarının kullanılmasında 1 (Bir) Kuruş nominal değerli bir payın kullanım fiyatının 1 (Bir) Kuruş olarak belirlenmesine" karar verildiği ifade edilmiştir.

Şirketin 100 Adet 100 Kuruşluk nominal değerli hisseleri, borsada 1 Lot = 1 TL nominal değer üzerinden işlem gördüğünden, söz konusu ifadenin "yeni pay alma haklarının kullanılmasında 1 (Bir) TL nominal değerli 1 Lot payın kullanım fiyatının 1 (Bir) TL olarak belirlenmesine" şeklinde anlaşılması gerektiğini düzelterek bildiririz.