FİNANS

Özet Bilgi
Kar Payı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
01.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
29.03.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, KRDMA, TRAKRDMA91G3
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, KRDMB, TRAKRDMB91G1
0,0000000
0
0
0,0000000
0
D Grubu, KRDMD, TRAKRDMR91G7
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, KRDMA, TRAKRDMA91G3
0
0
B Grubu, KRDMB, TRAKRDMB91G1
0
0
D Grubu, KRDMD, TRAKRDMR91G7
0
0
Ek Açıklamalar

2020 yılı hesap dönemi, yasal kayıtlarına göre dağıtılabilecek dönem karı bulunmamaktadır. Buna göre; 2020 yılı dönem karının dağıtılmayarak geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesine karar verilmiştir..

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Eklenen Dökümanlar
EK: 1
2020 - Kar Dağıtım Tablosu.pdf
EK: 2
31.12.2020_Dividend Distribution Table.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
1.140.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
111.673.434,68
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
60.651.770
116.467.160,08
4. Vergiler ( - )
-7.506.648,12
5. Net Dönem Kârı
60.651.770
108.960.511,96
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
-152.048.818,04
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
1.683.428
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar