FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim  Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5 maddesi gereğince Yönetim Kurulumuz  bünyesinde oluşturulmuş bulunan;

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine;
Mevlüt AYDEMİR         Başkan(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Temel Cüneyt EVİRGEN   Üye(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Ümit KOCAGİL                           Üye( Finans Genel Müdür Yardımcısı)

Denetim Komitesi Üyeliklerine;
Mevlüt AYDEMİR                 Başkan(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Temel Cüneyt EVİRGEN Üye(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine;
Temel Cüneyt EVİRGEN Başkan(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Mevlüt AYDEMİR          Üye(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)


seçilmelerine ve Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.