FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulu'nun 1 Nisan 2021 tarihli kararı ile; Kurumsal Yönetim  Komitesinin önerisi doğrultusunda Ahmet Murat SELEK ve Orhan ÖZER'in "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları" olarak belirlenmesine ve 2020 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.