FİNANS

Özet Bilgi
Şirket Yönetim Kurulu'nun 2020 Yılı Kar Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
02.04.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00014
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00022
0,0000000
0
0
0,0000000
0
C Grubu, GSDDE, TRARANTL91P6
0,0000000
0
0
0,0000000
0
D Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00030
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00014
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00022
0
0
C Grubu, GSDDE, TRARANTL91P6
0
0
D Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00030
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında, Şirketimiz'in yasal kayıtlarında yer alan, 6.689.001,31 TL 2020 yılı net

karının 334.450,06 TL kadarının birinci tertip yasal yedeklere ve kalan 6.354.551,25 TL kadarının olağanüstü yedeklere ayrılması

ve Şirketimiz'in konsolide TFRS mali tablolarındaki 17.135 Bin TL 2020 yılı net zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılması ve

Şirketimiz'in konsolide TFRS mali tablolarında tamamı geçmiş yıl zararlarından karşılanmak üzere

birinci tertip yasal yedeğe 334 Bin TL ayrılmasının Şirketimiz'in 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'na

önerilmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
gsdde-kar dağıtım tablosu-31.12.20.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
52.180.855,64
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
6.466.142,86
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
-
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
-16.517
8.532.143,91
4. Vergiler ( - )
-618
-1.843.142,6
5. Net Dönem Kârı
-17.135
6.689.001,31
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
-334
-334.450,06
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
-17.469
6.354.551,25
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
50
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
-17.419
6.354.551,25
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
6.354.551,25
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

(1) Birinci tertip yasal yedek akçenin matrahı, yasal kayıtlarda yer alan net dönem kârı (vergi sonrası kâr)'ndan, varsa

yasal kayıtlara göre geçmiş yıl zararlarının düşülmesi suretiyle bulunan tutardır. Birinci tertip yasal yedek akçe,

Türk Ticaret Kanunu(TTK)'nun 519.maddesi çerçevesinde, bu matrahın %5'i alınarak hesaplanır.

(2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımı düzenlemesine göre, payları borsada işlemlenen halka açık anonim

ortaklıklar için, asgari kar dağıtım zorunluluğu bulunmamaktadır; konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü

bulunan şirketler, yasal kayıtlarında bulunan kaynaklarından karşılanabildiği sürece, net dağıtılabilir kar tutarını,

SPK'nın II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlayıp

kamuya ilan edecekleri konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karlarını dikkate alarak hesaplayacaklardır.

(3) Hesap dönemi içinde yapılan bağışlar, sadece birinci kar payının hesaplanmasında net dağıtılabilir dönem

karına eklenir. Kar dağıtımının geri kalan hesaplamalarında bağış hariç olan net dağıtılabilir dönem karı kullanılır.

(4) Kârda imtiyazlı pay grubu yoktur.

(5) Ödenecek vergiler tutarının içinde, SPK'ya göre olan gösterimde, 758 Bin TL cari vergi gideri ve 140 Bin TL

ertelenmiş vergi geliri bulunmaktadır. Ödenecek vergiler tutarının içinde, kayıtlara göre olan gösterimde ise,

139.949,51 TL ertelenmiş vergi geliri ve 1.843.142,60 TL cari dönem vergi gideri bulunmaktadır.

(6) SPK'ya göre olan gösterimdeki tutarlar, GSD Denizcilik Gayrimenkul İnş. San ve Tic. A.Ş.'nin konsolide

TFRS mali tablolarından alınmıştır.