FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesi ve "Hisse Senetlerinin Devri" başlıklı 7'inci maddeleri değiştirilmiş olup, değişiklik İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 07.04.2021 tarihinde tescil edilmiş, 07.04.2021 tarih ve 10304 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki şirket esas sözleşmesi ekte yer almaktadır.Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6
07/04/2021
07/04/2021
10304
7
07/04/2021
07/04/2021
10304