FİNANS

Özet Bilgi
Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler
AKMEN, AKSFA, BRKVY, EKOFA, GARAN, HLVKS, SKYMD, TEBNK, YATVK, YKFKT
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan
İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu
ISIN Kod
Kıymet Türü
Nakit Ödeme Tarihi
İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
AKMEN
TR0AKYM01C39
YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI
07/04/2021
İtfa
AK FAKTORİNG A.Ş.
AKSFA
TRFAKFT62111
FİNANSMAN BONOSU
07/04/2021
Kupon\Getiri Ödeme
AK FAKTORİNG A.Ş.
AKSFA
TRFAKFT92118
FİNANSMAN BONOSU
07/04/2021
Kupon\Getiri Ödeme
AK FAKTORİNG A.Ş.
AKSFA
TRFAKFTA2114
FİNANSMAN BONOSU
07/04/2021
Kupon\Getiri Ödeme
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.
BRKVY
TRFBVYS92116
FİNANSMAN BONOSU
07/04/2021
Kupon\Getiri Ödeme
EKO FAKTORİNG A.Ş.
EKOFA
TRFEKOF42116
FİNANSMAN BONOSU
07/04/2021
İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
GARAN
TRSGRANE2915
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI
07/04/2021
Kupon\Getiri Ödeme
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.
HLVKS
TRDHVKA42110
YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI
07/04/2021
İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.
HLVKS
TRDHVKA42110
YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI
07/04/2021
Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
SKYMD
TRFSKMD42115
FİNANSMAN BONOSU
07/04/2021
İtfa
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.
TEBNK
TRSTEBK72114
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ
07/04/2021
Kupon\Getiri Ödeme
YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.
YATVK
TRDYVKS42117
YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI
07/04/2021
İtfa
YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.
YATVK
TRDYVKS42117
YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI
07/04/2021
Kupon\Getiri Ödeme
YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.
YKFKT
TRFYAKF42113
FİNANSMAN BONOSU
07/04/2021
İtfa
TCMB
TRT011025T16
DEVLET TAHVİLİ
07/04/2021
Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.