FİNANS

BASIN BÜLTENİ-Cigna, WEPs Platformu imzacıları arasındaki yerini aldı
08/04/2021 18:12:54

    Kadının güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda somut  adımlar atmaya devam eden Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik, UN Global
Compact ve UN Women’ın ortak girişimi olan Kadının Güçlenmesi
Prensipleri’ni (WEPs) imzaladı.
    200 yılı aşkın tecrübesiyle, 30 ülkede 180 milyondan fazla  müşterisine hizmet veren uluslararası sigorta devi Cigna Global ile
Türkiye’nin en büyük özel bankalarından QNB Finansbank’ın güçlü iş  birliğinde faaliyetlerini sürdüren Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik,
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve
Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi
Birimi (UN Women) ortaklığında oluşturulan Kadının Güçlenmesi
Prensipleri’ne (WEPs) imza attı.
    Kadınların, tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın  içinde yer almasını sağlamak amacıyla güçlenmesini hedefleyen  platforma imza atan Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik’in Genel Müdürü
Pınar Kuriş, “Cigna olarak tüm çalışanlarına saygı duyan bir kurum  kültürüne sahibiz. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ortak  atılacak adımların ne denli değerli ve büyük etkiler yaratabileceğinin  farkındayız. Bu nedenle, Cigna olarak biz de Kadının Güçlenmesi
Prensipleri’ne imza atarak sağlıklı ve parlak bir gelecek için  çalışmaya ve katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu imza ile kadının  güçlendirilmesi konusundaki çalışmalarımızı artırmayı ve toplumda  farkındalığı yükseltecek çalışmaları hayata geçirmeyi taahhüt  ediyoruz.” dedi.
    Yaklaşık %55’lik bir oranla Türkiye’de kadın istihdamının en  yüksek olduğu sektörlerden biri olan sigorta sektöründe kadın  istihdamının artmasının ve kadın yönetici gelişiminin sağlanmasının  önem taşıdığına değinen Kuriş, Cigna’nın %65 olan kadın çalışan  oranına dikkat çekti: “Sektör ortalamasının da üzerinde bir kadın  istihdamı sağlayarak ve yönetici pozisyonlarımızdaki yüksek kadın  çalışan oranlarımızla bu konuda önemli çalışmalara imza atıyoruz.
Bugün Cigna’nın yönetici kadrolarına baktığımızda ise  müdür, bölge  müdürü ve üstü pozisyonlarda çalışan kadın oranımız %46, genel müdür  yardımcısı ve üstü pozisyonlardaki kadın çalışan oranımız ise %37,5.”  açıklamalarında bulundu.
    Kuriş ayrıca sigorta ve diğer sektörlerde kadın istihdamının  artmasıyla kadının iş dünyasında güçlenmesine ve kadın yönetici  gelişimine olanak veren, fırsat eşitliği sunan bir kurum kültürü olan,  eşitlikçi bir yapı barındıran şirketlerin varlığının çok büyük önem  taşıdığını vurguladı.
    Bu bildirgeye imza atan kurum ve kuruluşlar Kadının Güçlenmesi
Prensipleri çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek  şirket politikaları oluşturmaya yönelik 7 ilkeye taahhüt veriyor:
Cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanması, tüm  kadın ve erkeklere işte adil davranılması, insan haklarına ve ayrım  yapmama ilkesine saygı gösterilmesi, bu ilkelerin desteklenmesi, tüm  kadın ve erkeklere sağlık, güvenlik ve refah sağlanması, kadınların  eğitim, kurs ve profesyonel gelişim imkanlarıyla desteklenmesi,  kadınları güçlendiren girişimci gelişimi, tedarik zinciri ve pazarlama  yöntemlerinin uygulanması, toplumsal inisiyatifler ve destekler  aracılığıyla eşitliğin teşvik edilmesi, cinsiyet eşitliğinin  sağlanması için gelişimin ölçülmesi ve halka açık raporlanması.

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey