FİNANS

BASIN BÜLTENİ-Turkeybuild İstanbul Başkanlar Forumu'nda yapı sektörünün sorunları ele alındı
08/04/2021 18:12:57

    İnşaat sektöründeki trendlerin masaya yatırıldığı, en son yapı  teknolojileriyle yapı ürünlerinin sergilendiği Yapı Fuarı –
Turkeybuild Istanbul, üçüncü gününde Türkiye’de yapı sektörünün  nabzını tutmaya devam etti. Bu yıl 14 ülkeden 248 profesyonel alıcıyı  ağırlayan fuardaki Başkanlar Forumu’nun gündeminde “Konut yenileme”,  “Denetim”, “Kalite” ve “İnovatif geliştirme modelleri” vardı.
    Balkanlar, BDT ülkeleri, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’yı kapsayan  geniş bölgenin en büyüğü olan, dünyada ise ilk 5’te yer alan Yapı
Fuarı – Turkeybuild İstanbul, “Fikir Önderleri İnovatif Üretim ve
Yatırım Modellerini Tartışıyor” konulu Başkanlar Forumu ile güne  başladı.
    Bilişim Vadisi Tasarım Kümelenmesi Direktörü Pınar Sipahi  moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte  İzmir Serbest Mimarlar
Derneği (SMD) Başkanı Hüseyin Egeli, Gayrimenkul ve İnşaat Birliği
Platformu (GİİP) Gen. Skr. Mehmet Ali Kandemir, Gayrimenkul için
Strateji Platformu (GİSP) Yön. Kr. Üyesi Mehmet Ersül, Türk Serbest
Mimarlar Derneği (TürkSMD) Başkanı Önder Kaya ve Urban Land Institute
Türkiye (ULI Türkiye) Başkanı Zafer Baysal yapı sektöründeki inovatif  üretim ve yatırım modellerini konuştu.
    İzmir Serbest Mimarlar Derneği (SMD) Başkanı Hüseyin Egeli, son  dönemde yaratıcılık ve yeniliğin öne çıktığını vurgulayan konuşmasında  şunları ifade etti: “Küresel ekonominin yaratıcılık ve yenilik  konsepti tüm firmaların adeta her alandaki mottosu oldu. Bütün iş  kolları bunun üzerine inşa ediliyor. Mimarlık açısından, tarihte  mimarlığa bakınca, inovasyon lafı yokken, hemen ikinci dünya savaşı  döneminde radar ve savaş teknolojileri üreten konteynerden bir bina  tasarlanıyor. Yıkılmak üzere yapılan fakat kendi içerisinde çalışanlar  ile mimarinin birbirini desteklediği bir yapıya dönüşen bu binaya 1998  yılına kadar kimse dokunamıyor. Diğer yandan orta çağda Mimarlık son  derece farklı, mimarlar çok bireysel. Neredeyse kapalı kutu bir yapı  var. Her şeyleri gizli ve saklı. Yanlarında sadece birkaç kişiyi  yetiştiriyorlar. Tabi bu durum özellikle son dönemde teknolojinin  gelişmesiyle birlikte tersine dönüyor.”
    Egeli sözlerine şöyle devam etti: “Sonraları daha önce konsept  koyan mimarların yerine gayrimenkul sektörü karar verici oluyor.
Mimarların hangi malzemeyi kullanacağı, hangi sosyolojik değerleri öne  çıkaracağı gibi birçok değeri gayrimenkul sektörü oyuncuları mimarlara  empoze etmeye başlıyorlar. Bu tabi mimarların yenilikçi ve inovatif  olması için geniş bir alan bırakmıyor. Önümüzdeki dönemde ise  mimarlıkta gelişen teknoloji ile birlikte mimarın ve mimarlığın  etkisinin azalacağını görüyoruz. Malzeme standardizasyonu aynı tip  bina yapımını getirecek. Yani sosyolojik ilişkiler ve diğer ilişkiler  olmadan aynı binaların her yerde olacağı bir döneme gidiyoruz.
Tehlikesiz noktası ise kimliksiz binaların çoğalıyor olması. Öte  yandan gerçekten başarılı mimarlar, doğru bilgilerle çalışarak,  estetikle harmanlayarak üstün performanslı binalar üretiyorlar” dedi.
    Urban Land Institute Türkiye (ULI Türkiye) Başkanı Zafer Baysal,  “Çevresel ve sosyal etki analizi dediğimiz olguyla karşı karşıyayız.
Bugün Türkiye’ye zamanında akın akın gelen yabancı gayrimenkul  temsilcileri bir manifesto imzaladı. Eğer bir yapı, çevresel ve sosyal  etki analizinde yönetişimsel olarak gerekli puanlamayı almıyorsa, bu  tip projelere kesinlikle girmeme kararı aldılar. Bunun etkisini
Türkiye’de hissetmiyoruz. Çünkü 2008’de dünyada ne kadar yatırımcı  varsa Türkiye’de idi. Bugün Türkiye’de olmayan bu yatırımcılar, tekrar
Türkiye’ye geldiğinde bakacakları iş, çevresel ve sosyal etki  analizinin binalarda, yapılı çevrede, yatırım yapılırken yatırım  miktarı olarak değerlendirmesini göze alıyor. Bir konut projesi  yaparken sosyal konut da geliştirmek zorundasınız. Bugün TOKİ’nin 100  bin konut geliştirdiği ve bu sayının 2,1 milyon talep gördüğü bir  ortamda, esasen sosyal etki çevresel etkiye göre çok daha soyut bir  kavram ancak yaşamlarımızda hissettiğimiz bir kavram. İngilizler bu  işi böyle çözdü. Çünkü baktılar evler o kadar ulaşılamaz ve satın  alınamaz hale geldi ki, satın alınabilir evler için her müteahhite bir  hedef koydular” dedi.
    Sözlerine şöyle devam etti: “Artık gayrimenkule bir hizmet gözüyle  bakılıyor. Nasıl paylaşımlı ekonomide ofisiniz olması gerekmiyorsa, ya  da arabayı paylaşımlı kullanabiliyorsanız, artık gayrimenkul de bir  hizmet. Yani her şeyin sadece finansal getiriler olarak görülmemesi  lazım.”
    Gayrimenkul için Strateji Platformu (GİSP) Yön. Kr. Üyesi Mehmet
Ersül, “Dün sabah çok önemli bir şirketin inşaat iflas haberiyle  uyandım. Lindkedin üzerinden dönüp bakınca o şirkette 644 profesyonel  yönetici yer alıyordu. Neyi yanlış yapıyoruz? Peki nasıl oldu?
Kültürel dezavantajlarımız var. Hepimiz bu işten ne güzel para  kazandık diye anlata anlata, şişire şişire inanılmaz bir noktaya  geldik. Sektör batar mı? Siz batmadan batmaz. Lakin, gayrimenkul eğer  zarar ediyorsa ve sıkıntı yaşıyorsa siz yaşıyorsunuz veya  yaşayacaksınız demektir. Son 20 yılda istihdam büyümeye devam ederken  her şey konut sektörü üzerinden dönüyor. Ancak arsanın doğru  fiyatlandırılması, maliyetlerin olması gerektiği çizgide bulunması ile  sosyal konutların yapılması mümkün olabilir” sözleri ile sosyal  konutların yapılması için arsa fiyatlarına dikkat çekerken, sektörde  bir konsolidasyon beklediğini ekledi.
    Gayrimenkul ve İnşaat Birliği Platformu (GİİP) Gen. Skr. Mehmet
Ali Kandemir, “Kat mülkiyeti, genellikle oteller için uygulanan bir  sistem. Konut üretiminde olduğu gibi, bir yandan üretip bir yandan  satamadığınız için ciddi yatırım gücü gerekiyor. Bu sistem 1970’lerde
ABD’den Kuzey Akdeniz’e geniş bir havzada yaygın bir biçimde  kullanıldı. Özellikle Arapların gelip gayrimenkul almasıyla bunu  öğrenmeye başladılar. Her ne kadar yasal mevzuat mümkün olsa da otel  odaları bağımsız satılamıyordu ama müşterek mülkiyet yapıp  satabiliyorduk. Ancak son değişikle birlikte, tabi bazı şartlara uymuş  olma kaydıyla, otel odalarına bağımsız bölüm mülkiyeti sağlanabiliyor.
Böylece bir turizm yatırımcısını  kendine ortak etme imkânı oluyor.
Bunun uygulanmaya başladığı ülkelerde gördüğüm şey şu: Turizmde bir  kalkınma söz konusu -çünkü yatırımlar daha kolay yapılıyor bu  sektörde- Bunun da Türkiye’de yakın gelecekte 5 ila 10 milyar dolarlık  turizm yatırımlarını artmasını sağlayacağı düşünülüyor” dedi.
    Türk Serbest Mimarlar Derneği (TürkSMD) Başkanı Önder Kaya,  “Biliyorsunuz mimarlık ofislerine ya da başka tasarım ofislerine  tasarım merkezi hakkı olması sağlandı. Mimarlık ve tasarım ofislerine  verilen tasarım ofisi olma parametrelerinin düzenlenmesi lazım.
İnovatif olarak ne yapıyorsunuz sorusunun yanıtı olursa tasarım  ofislerinin önü açılır. Ayrıca hiçbir mimarlık çalışanı hak ettiği  bedeli almıyor. Nitelikli mimar sayısını artırmak için ciddi adımlar  atmak gerekiyor. Nitelikli yapıların yolu, nitelikli mimarlıktan  geçiyor. Bu konu özelinde de ekonominin düzelmesi gerekiyor. Yıllardır
KİT’le konuşmamıza rağmen mesafe alamadık.
    Diğer yandan Gayrimenkul’de en büyük sıkıntı yıkarak yapmak.
İstanbul’da ve Ankara’da yenilenebilecek yapılar var. Bunun sebebi ise  kültürel süreklilik, elimizdeki mevcut stokların heba edilememesi.
Yakın dönem bütün kentlerimizi yıkıyoruz, bunu sadece biz yapıyoruz,
Afrika’da da yapılmıyor. Hepimizin nitelik konusunda anlaşması  gerekiyor. Böyle bir kültürel sürekliliği yok etmekle toplumu yok  ederiz” dedi.
    Yapı Fuarı, Son Gününde Yapı Tech Garage Maraton Sunumlarına Ev
Sahipliği Yapacak
    Girişimcilerin sektörle daha sık bir araya gelmeleri yaklaşımından  hareketle Değişim Mimarı İnovatif Yönetim Danışmanlığı iş birliğiyle  ortaya çıkan ve 4 gün boyunca sektöre damga vuran girişimcileri  ağırlayacak olan Yapı Tech Garage alanının tekno-girişimleri  fuarın  son gününde gerçekleştirilecek Yapı Tech Garage Maraton Sunumları ile  yeni iş ve ürün modelleri hakkında sektör paydaşlarını  bilgilendirecekler.
    Alanda  sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, yapı bilgi  modellemesi, ileri dönüşüm, yapay zeka, şantiye yönetim araçları, yapı  mobil uygulamaları, 3B üretim, online pazaryeri, bulut yazılım ve  nesnelerin interneti gibi konularda girişimler, tasarım aşamasından  bina teslim aşamasına kadar mimarlara, mühendislere, proje  yöneticilerine, üreticilere, yüklenicilere, geliştiricilere,  pazarlamacılara ve kullanıcılara farklı olanaklar sunduğu  teknolojileri tanıtacaklar.
    9 Nisan 12:00-14:00 aralığında, Hyve Group Fuarlar İçerik ve
Etkinlikler Departmanı Yöneticisi Zeynep Gülşen ve Değişim Mimarı
İnovatif Yönetim Danışmanlığı Kurucusu Demet Demirer tarafından modere  edilecek oturumda, Ottan Studio Kurucusu Ayşe Yılmaz, Planticket
Kurucu Ortağı Bora Yiğit Şentürk, Elta VR Kurucu Ortağı Eli Levi,
BIMCrone Kurucu Ortağı Nesrin Akın Öztabak, BIMMade Kurucusu & Genel
Müdürü Serdar Birden, iyiMakina Kurucusu Sinan Zabunoğlu, İç Mimar,
Funsef Kurucu Ortağı Şule Erkınay ve Optio Kurucu Ortağı Ufuk Baydilek  çalışmalarını tanıtacak.
    Fuardaki tüm etkinlikleri çevrimiçi izlemek için aşağıdaki link  aracılığı ile yayına katılabilirsiniz:    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey