FİNANS

Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
50.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
7.100.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
14.200.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYSBS00027
10.000
8.300,000
83,00000
1.700,000
17,00000
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYSBS00027
Nâma
B Grubu, YAPRK, TREYSBS00019
7.090.000
5.884.700,000
83,00000
1.205.300,000
17,00000
B Grubu
B Grubu, YAPRK, TREYSBS00019
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
7.100.000
5.893.000,000
83,00000
1.207.000,000
17,00000
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL)
2.043.824
Yedek Akçeler (TL)
3.849.176
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulumuzun 09.04.2021 tarihli toplantısında;

Esas Sözleşmemizin 6. maddesinin Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye dayanarak, 7.100.000 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin; 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde,

1) 30.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %17 oranında payının pay sahiplerimize bedelsiz olarak dağıtılması kararı doğrultusunda; 1.207.000 TL'si "2020 yılı karından",

2) 2.043.824 TL'sı "Hisse Senedi İhraç Primlerinden", 3.849.176 TL'si "Olağanüstü Yedeklerden" olmak üzere çıkarılmış sermayenin %83 oranında ve 5.893.000 TL tutarındaki iç kaynaklardan,

%100 oranında toplam 7.100.000 TL artırılarak Şirketin çıkarılmış sermayesinin 14.200.000 TL'ye yükseltilmesine,

3) Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olan nama yazılı 10.000 TL nominal değerli A Grubu ve hamiline yazılı 7.090.000 TL nominal değerli B grubu paylardan oluşan mevcut çıkarılmış sermayenin % 100 oranında 7.100.000 TL nominal değerdeki payların artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.