FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuz'un 09.04.2021 tarihli (bugün) toplantısında;


83.000.000,-Türk Lirası ödenmiş sermayesine %100 oranında iştirak ettiğimiz doğrudan  bağlı ortaklığımız Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.'nin  sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 40.000.000,-Türk Lirası tutarında artırılarak  123.000.000,-Türk Lirası'na çıkarılmasında, sermaye artırımının Doğan Trend  Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.'nin 9 Nisan 2021 (bugün) tarihinde  gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylandığı görülerek Şirket'imiz  tarafından nakden karşılanmak suretiyle yeni pay alma hakkımızın tamamının  kullanılmasına ve nakdi sermaye artırımına katılım tutarımızın 40.000.000,-Türk Lirası olarak  belirlenmesine,


karar verilmiştir.