FİNANS

Özet Bilgi
Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
04.03.2021
Genel Kurul Tarihi
30.03.2021
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
29.03.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
TUZLA
Adres
İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Cad. No:44/A 34947 Tuzla/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi,
2 - Şirketimizin 2020 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu İle Bağımsız Denetçi Raporunun Özetinin Okunması,
3 - 2020 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakere Edilmesi ve Onayı,
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396'ncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,
8 - 2020 Yılı Karının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması,
9 - Yönetim Kurulu'na 2021 Yılında Kar Payı Avansı Dağıtımı İçin Yetki Verilmesi,
10 - Yönetim Kurulu Tarafından Alınan Karar Uyarınca Gerçekleştirilen Pay Geri Alım İşlemlerine İlişkin Olarak, Pay Geri Alımının Amacı, Kullanılan Kaynak ile Geri Alım İşlemlerinin Özetinin Genel Kurul'un Bilgisine Sunulması,
11 - Şirket Esas Sözleşmesinin Ekli Tadil Tasarısında Belirtilen Şekilde Değiştirilmesi Hakkında Karar Alınması,
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması,
13 - Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2021 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi,
14 - Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
15 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2020 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
2020 Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3
2020 General Assembly Announcement.pdf - İlan Metni
EK: 4
2020 Ordinary Assembly Meeting Informative Documents.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
08.04.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Tutanak-KAP.pdf - Tutanak
EK: 2
hazirun-KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
Minutes of General Assembly.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince 30.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar, ekli dosya ile yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, ayrıca Şirketimizin internet sitesi www.sisecam.com.tr adresinde de bulunmaktadır.