FİNANS

Özet Bilgi
2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı Kar Dağıtım Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
12.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
12.04.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRENATU00018
Peşin
0,1500000
15
15
0,1275000
12,75
B Grubu, NATEN, TRENATU00026
Peşin
0,1500000
15
15
0,1275000
12,75
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
19.04.2021
19.04.2021
21.04.2021
20.04.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRENATU00018
0
0
B Grubu, NATEN, TRENATU00026
0
0
Ek Açıklamalar

07.03.2021 ve 13.03.2021 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan kar payı dağıtımına ilişkin hususlar, Şirketimizin 12.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek onaylanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
NATUREL KAR DAĞITIM TABLOSU 2020.pdf
EK: 2
NATUREL DIVIDEND DISTRIBUTION TABLE 2020.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
33.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
1.052.572,81
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
İmtiyaz yoktur.
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
92.606.414
71.332.730,74
4. Vergiler ( - )
-8.265.120
3.167.368,53
5. Net Dönem Kârı
78.018.865
68.165.362,21
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
3.408.268,11
3.408.268,11
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
74.610.596,89
64.757.094,1
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
74.610.596,89
64.757.094,1
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
400.712,5
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
75.011.309,39
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
4.950.000
* Nakit
4.950.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
330.000
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
69.330.596,89
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
382.500
0,51
0,1275
12,75
B Grubu
3.825.000
5,13
0,1275
12,75
TOPLAM
4.207.500
5,64
0,1275
12,75
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Ortaklığın net dönem karı 100.817.534 (92.606.414+8.265.120) TL olup, bu tutarın 22.852.669 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için 78.018.865 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.