FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2021
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin karar, 13.04.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 13.04.2021 tarihli 10308 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
4,6,8,10
13/04/2021
13/04/2021
10308