FİNANS

Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
12.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
13.04.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
ECILC, TRAECILC91E0
Peşin
0,2200000
22
15
0,1870000
18,7
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
26.04.2021
26.04.2021
28.04.2021
27.04.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
ECILC, TRAECILC91E0
0
0
Ek Açıklamalar

"Kar Payı Ödeme Tarihleri" tablosundaki "Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi" alanına bilgi girişi yapılmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Dağıtım Tablosu 2020.pdf
EK: 2
Dividend Distribution Table 2020.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
685.260.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
113.059.524
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur.
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
385.941.000
475.820.572
4. Vergiler ( - )
63.852.000
58.952.842
5. Net Dönem Kârı
322.089.000
416.867.730
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
20.843.387
20.843.387
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
301.245.613
395.639.566
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
301.245.613
395.639.566
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
100
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
301.245.713
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
150.757.200
150.757.200
* Nakit
150.757.200
150.757.200
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
11.649.420
11.649.420
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
138.838.993
233.232.946
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
128.143.620
0
42,54
0,187
18,7
TOPLAM
128.143.620
0
42,54
0,187
18,7
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Net temettü tutarı hesaplamasında, Gelir Vergisi stopaj oranı %15 olarak varsayılmıştır.

Yönetim Kurulumuz'un 27 Ekim 2020 tarihli kararı ile Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki %2,99664'lük payımızın satılması sonucunda oluşan hisse satış karının %75'lik kısmı olan 384.778 TL'nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin (1)'inci fıkrasının (e) bendinde belirtilen istisnadan yararlanılması amacıyla özel fon hesabına alınmasına karar verilmiştir. Bu tutar, tablodaki "Yasal Kayıtlara Göre" kolonundaki Yasal Dönem Karı (%5 genel kanuni yedek akçe hesabına esas alınan)'na dahil edilmiş, ilgili istisna kazancı tutarı fon hesabına çekildiğinden yasal kayıtlara (VUK) göre yapılan sonraki hesaplamalarda dikkate alınmamıştır.