FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_GeneralExplanationAbstract|
Genel Açıklama
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

" Kurucusu  olduğumuz  Azimut Portföy Serbest  Şemsiye  Fon ‘a   bağlı    " Azimut Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)   "  un  kuruluşuna   izin verilmesi   talebi ile  Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve    13 .04.2021   tarih  ve E-12233903-305.01.01-5024   sayılı onay  yazısı   ile tarafımıza  kurucu sıfatıyla  izin verilmiştir .

  

 Fon  İzahnamesi    ekte   yer  almaktadır.   "   

Saygılarımızla