FİNANS

Özet Bilgi
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescil ve TTSG İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
25.02.2021
Genel Kurul Tarihi
29.03.2021
Genel Kurul Saati
15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.03.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Sabancı Center Sadıka Ana Toplantı Salonu, 34330 4.Levent/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2020 yılına ait Denetçi Raporları'nın okunması.
4 - 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.
6 - 2020 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi.
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin tespiti.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9 - Denetçinin seçimi.
10 - 2020 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
11 - Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin 10 ve 13 üncü maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması.
13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
14 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
14.04.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
29 Mart 2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 29 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14 Nisan 2021 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.