FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Muhasebe ve Mali İşler Müdürü Ali Bülent Dinçsoy 12.04.2021 tarihi itibariyle emeklilik istemiyle görevinden azlini talep etmiş olup, Yönetim Kurulumuzun 2021-12 sayılı kararı ile azil talebi kabul edilmiştir.

  

Bu itibarla Ali Bülent Dinçsoy'un şirketi temsil ve ilzamı da dahil olmak üzere şirketimizdeki tüm görevleri 12.04.2021 tarihinden geçerli olmak üzere sonlanmış, aynı göreve Umut Samaraz atanmıştır.

  

Kamuoyuna saygı ile duyurulur