FİNANS

Özet Bilgi
2020 Yılı Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
19.03.2021
Genel Kurul Tarihi
12.04.2021
Genel Kurul Saati
15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
11.04.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ÇANKAYA
Adres
Birlik Mah. Podgoritsa Caddesi No:1 Çankaya-ANKARA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2020 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun görüşülmesi ve onaya sunulması,
3 - 2020 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Şirketi Karar Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,
4 - 2020 Yılı hesap dönemine ait finansal tablo ve raporların görüşülmesi ve onaya sunulması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2020 dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun onaya sunulması,
6 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı hesap dönemi için kar dağıtımına yönelik önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
7 - Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
10 - 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
11 - 2020 yılı hesap döneminde yapılan yardım ve bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2021 yılı hesap dönemindeki yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
12 - Şirket'in 2020 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde 2020 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve aynı konuda 2021 yılında işlem yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun onaya sunulması
14 - Dilek ve görüşler,
15 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları


2020 Yılı Yapılan Genel Kurul Toplantısına ait Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
14.04.2021
Ek Açıklamalar

12.04.2021 Tarihinde yapılan Genel Kurul 14.04.2021 tarihinde tescil edilmiş ve

14.04.2021 tarih 10309 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.