FİNANS

Özet Bilgi
21.05.2021 Tarihinde Yapılacak 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
15.04.2021
Genel Kurul Tarihi
21.05.2021
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
20.05.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
PENDİK
Adres
Çamçeşme Mahallesi, Tersane Caddesi No:15 Pendik/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2020 yılı Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - Bağımsız denetçi raporunun okunması,
4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - 2020 yılı kâr dağıtımı, kârın kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin onaya sunulması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.4.7 numaralı ilkesi gereğince, ataması onaylanan yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
8 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesi ile "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi,
9 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin kabul edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketimiz ile işlem yapabilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda 2020 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Şirket tarafından 2020 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için mevzuat uyarınca üst sınır belirlenmesi,
14 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
15 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul İlan_2020.pdf - İlan Metni
EK: 2
GK Bilgilendirme dokümanı_2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 15.04.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında;

2020 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısının 21.05.2021 Cuma günü saat 10:30'da Garanti Faktoring A.Ş.'nin Çamçeşme Mahallesi, Tersane Caddesi No:15 Pendik/İSTANBUL şirket adresinde ve elektronik ortamda, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesinin ilan ve davet usullerine riayetle toplanmasına karar verilmiştir.

Saygılarımızla.