FİNANS

Özet Bilgi
Sermaye Artırımının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
DOHOL
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09.12.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
38.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
10.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
26.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
DITAS, TRADITAS91H8
10.000.000
16.000.000,000
160,00000
1,00
DITAS, TRADITAS91H8
Hamiline
DITAS(RÜÇHAN), TRRDITS00018
16.363,312
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
10.000.000
16.000.000,000
160,00000
16.363,312
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Süresi içerisinde kullanılmayan yeni pay alma haklarının mevcudiyeti halinde, ana hissedarımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin, satın alma taahhüdü bulunmaktadır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
23.02.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
09.03.2021
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
01.04.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
08.04.2021
SPK Başvuru Tarihi
22.12.2020
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
19.02.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
25.02.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
24.02.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi
15.04.2021
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili 15.04.2021 tarihinde Niğde Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
DITAS Tadil Metni.pdf