FİNANS

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu
Nama / Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
Para Birimi
Payların Nominal Değeri
Para Birimi
Sermayeye Oranı (%)
İmtiyaz Türü
Borsada İşlem Görüp Görmediği
A
Nama
1,00
TRY
578823.532
TRY
0,24
Yönetim Kurulu Seçimi
İşlem Görmüyor
B
Hamiline
1,00
TRY
245421177.468
TRY
99,76
Yok
İşlem Görüyor