FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[GWIND]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
             
 

Galata Wind Enerji A.Ş. paylarının halka arzında en  az %5 satın alan yatırımcıların listesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

                                                                   
 

Yatırımcının  Unvanı

 
 

Satın Alınan Nominal Tutar  (TL)

 
 

Satışa Sunulan Sermaye  Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%)

 
 

Faaliyet Konusu

 
 

Faaliyet Gösterdiği Ülke

 
 

Sermaye Piyasası Aracının  Alım Amacı

 
 

Goldman  Sachs International

 
 

8.100.000

 
 

5,05%

 
 

Fon Yönetimi

 
 

Birleşik Krallık

 
 

Kendi nam/hesabına

 
 

Norges  Bank Investment Management (Government of Norway)

 
 

9.650.000

 
 

6,01%

 
 

Fon Yönetimi

 
 

Norveç

 
 

Kendi nam/hesabına

 
 

TOPLAM

 
 

17.750.000

 
 

11,06%