FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 19.04.2021 tarih ve 2021/04 sayılı yönetim kurulu kararı ile;

- Şirketimizin %100 bağlı ortağı olan Armed Sağlık Hizmetleri ve Medikal Sanayi Ticaret A.Ş.'nin özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla 500.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 19.500.000 TL nakden artışla 20.000.000 TL'ye artırılmasına,

- Artırılması planlanan 19.500.000 TL tutarındaki sermayenin tamamının Şirketimizin daha önce Armed Sağlık Hizmetleri ve Medikal Sanayi Ticaret A.Ş.'ye aktarmış olduğu fonlardan oluşan alacak karşılığında mahsuben kullanılmasına,


- Bu kapsamda sermaye artırım işlemlerinin tamamlanması için gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak ilgili kurumlara başvuru yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Sermaye artırımında şirketten olan alacaklarımız mahsuben kullanılacağı için, Şirketimizden ayrıca bir nakit çıkışı yaşanmayacaktır.