FİNANS

Özet Bilgi
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarına İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20.11.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
120.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
30.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
120.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBSKY00024
75.000
225.000,000
300,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016
Hamiline
A Grubu, GLRY2(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRBSKY00109
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016
29.925.000
89.775.000,000
300,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016
Hamiline
B Grubu, GLRYH(RÜÇHAN), TRRBSKY00117
333.924,831
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
30.000.000
90.000.000,000
300,00000
333.924,831
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Rüçhan haklarının kullanılması sonrası kalan payların Borsa Birincil Piyasa'da satılamayan kısmı, Birincil Piyasa'da satılan payların ortalama fiyatı üzerinden Murat GÜLER tarafından satın alınacaktır
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
06.04.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
20.04.2021
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
03.12.2020
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
01.04.2021
Ödeme Tarihi
08.04.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
07.04.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.11.2020 tarihli toplantısında Şirketimizin 120.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, % 300 oranında 90.000.000 TL nakden (bedelli) artırılarak, 120.000.000 TL'na çıkarılmasına karar verilmiş, bu kapsamda hazırlanan İzahnameye ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 03.12.2020 tarihinde yapılan başvuru Kurul'un 01.04.2021 tarih ve 17/549 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

06.04.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 20.04.2021 tarihinde tamamlanmıştır.

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 333.924,831 TL'dir.

Saygılarımızla.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
8-Guler Kalan Paylar Raporu.pdf