FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 21.04.2021 tarih 1067 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

  

Şirketimizin Esas Sözleşme "İmtiyazlı Menkul Kıymetler " başlıklı 9. maddesi uyarınca imtiyaz hakkı bulunan ve bu hakkı kullanan A grubu pay sahiplerinin yeni seçilecek Yönetim Kuruluna aday olarak gösterdiği; Mine Narin, Nurullah Emre Narin, Pakize Oya Narin, Hasan Emre Temelli ve Zekeriya Serhan Altınordu ‘nun adaylıklarının Yönetim Kurulumuzca kabulü ve Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.