FİNANS

Özet Bilgi
Genel Kurulda Onaylanan Kar Dağıtım Tablosu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
25.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
22.04.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLTC00017
Peşin
0,2000000
20
15
0,1700000
17
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0
Peşin
0,2000000
20
15
0,1700000
17
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLTC00017
0
0
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0
0
0
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 25.03.2021 tarih ve 2021/15 sayılı toplantısında, Şirketimiz esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası kapsamında; 2020 yılı karının ekteki kar dağıtım tablosunda yer aldığı üzere , 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,20 TL (%20) ,net 0,17 TL. (%17) nakit kâr payına tekabül eden, brüt 3.600.000 TL (ÜçmilyonaltıyüzbinTürk Lirası) tutarındaki kârın, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan ekteki kâr dağıtım tablosu uyarınca, mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde pay sahiplerine dağıtılmasına ve şirketin nakit projeksiyonları da göz önüne alınarak dağıtım tarihinin tespiti için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Göltaş A.Ş. 2020 Kar Payı Dağıtım Öneri Tablosu (TL).pdf
EK: 2
Kar Dağıtım Tablosu 2020.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
18.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
28.306.423,75
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Kar dağıtımında imtiyaz yoktur.
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
-9.795.761
12.437.550,71
4. Vergiler ( - )
17.363.759
2.106.917,76
5. Net Dönem Kârı
12.040.321
10.330.632,95
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
516.531,65
516.531,65
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11.523.789,35
9.814.101,3
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
437.578,9
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11.961.368,25
9.814.101,3
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
1.794.205,24
0
* Nakit
1.794.205,24
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
813.373,04
0
* Çalışanlara
508.358,15
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
305.014,89
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
1.805.794,76
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
351.337,3
0
17. Statü Yedekleri
1.016.716,3
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
5.742.362,71
4.032.674,66
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
B Grubu
TOPLAM
3.060.000
0
27
0,17
17
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Yönetim Kurulu'nun 25.03.2021 tarih ve 2021/15 sayılı toplantısında, Şirketimiz esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası kapsamında; 2020 yılı karının ekteki kar dağıtım tablosunda yer aldığı üzere , 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,20 TL (%20) ,net 0,17 TL. (%17) nakit kâr payına tekabül eden, brüt 3.600.000 TL (ÜçmilyonaltıyüzbinTürk Lirası) tutarındaki kârın, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan ekteki kâr dağıtım tablosu uyarınca, mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde pay sahiplerine dağıtılmasına ve şirketin nakit projeksiyonları da göz önüne alınarak dağıtım tarihinin tespiti için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.