FİNANS

Özet Bilgi
Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 28.04.2021 olarak düzeltilmiştir.
Karar Tarihi
01.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
08.04.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
DOHOL, TRADOHOL91Q8
Peşin
0,0687826
6,87826
15
0,0584652
5,84652
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
28.04.2021
30.04.2021
29.04.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Nakit Kar Payı Ödeme Zaman Aralığı
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen)
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen)
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
30.04.2021
30.04.2021
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
DOHOL, TRADOHOL91Q8
0
0
Ek Açıklamalar
Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 28.04.2021'dir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
DOHOL 31.12.2020 Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
2.616.938.288
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
214.944.355,4
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur.
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
1.731.970.000
1.096.518.409,03
4. Vergiler ( - )
-287.889.000
-168.976.459,26
5. Net Dönem Kârı
1.390.240.000
927.541.949,77
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
-167.673.915,73
-167.673.915,73
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.222.566.084,27
759.868.034,04
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
1.222.566.084,27
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
14.953.779,28
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.237.519.863,55
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
180.000.000
0
* Nakit
180.000.000
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
0
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
153.000.000
0
12,36
0,06
5,84652
TOPLAM
153.000.000
0
12,36
0,06
5,84652
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

(2) Enflasyon Farkları ilave edilmemiştir.

(3) Dönem Karı'nın içinde Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar yer almaktadır.

(4)Dönem Vergi Gideri ve Ertelenmiş Vergi Geliri toplamından oluşmaktadır.

(7) Vergi Usul Kanunun 325'inci maddesinin (a) bendi uyarınca 84.000.000,-Türk Lirası tutarında "Girişim Sermayesi Fonu" ayrılmıştır. Bu tutar, yukarıdaki "Kar Dağıtım Tablosu'nda ayrı bir giriş satırı bulunmaması sebebiyle zaruri olarak "Genel Kanuni Yedek Akçe'nin içinde gösterilmiştir. Ayrıca 8.961.409,72-Türk Lirası geri alınan paylar kapsamında ayrılan yedek akçe ve 34.247.798,44-Türk Lirası "İştirak Hissesi Satış Karı" yukarıdaki "Kar Dağıtım Tablosu'nda ayrı bir giriş satırı bulunmaması sebebiyle zaruri olarak "Genel Kanuni Yedek Akçe'nin içinde gösterilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Tablosu ektedir.