FİNANS

Özet Bilgi
Esas Sözleşmenin Sermaye başlıklı 6. maddesinin tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21.09.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
300.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
76.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
246.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
FORMT, TREFRMT00015
76.000.000
170.000.000,000
223,68421
1,00
FORMT, TREFRMT00015
Nâma
FORMT(RÜÇHAN), TRRFRMT00017
2.457.463,656
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
76.000.000
170.000.000,000
223,68421
2.457.463,656
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
02.04.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
16.04.2021
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
SPK Başvuru Tarihi
20.10.2020
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
11.03.2021
Ödeme Tarihi
06.04.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
05.04.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

21.04.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") açıklandığı üzere, Şirketimizin 76.000.000 TL olan ödenmiş Şirket sermayesinin, 300.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli olarak 170.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %223,68421 oranında artırılarak 246.000.000 TL'ye artırılmasında yeni pay alma hakları kullanılmayan rüçhan hakları karşılığı kalan 2.457.463,656 TL nominal değerli payların tamamı 21.04.2021 tarihi itibarıyla, BİAŞ Birincil Piyasa'da satılmıştır.

Sermaye artırımının tamamlanması üzerine, Şirketimiz Yönetim Kurulu, 27.04.2021 tarihinde merkez adresimizde toplanarak aşağıdaki hususları karara bağlamıştır:

Şirketimizin 76.000.000 TL olan ödenmiş Şirket sermayesinin, 300.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli olarak 170.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %223,68421 oranında artırılarak 246.000.000 TL'ye artırılması işleminde artırılan 170.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında;

a) Yeni pay alma hakkı kullanma süresi (02.04.2021 ile 16.04.2021) içinde kullanılan rüçhan haklarından 167.542.594,24 TL,

b) Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan 2.457.463,656 TL nominal değerli paylar 21.04.2021-22.04.2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulmuş, ilgili payların tamamının satış işlemi 21.04.2021 tarihi itibariyle tamamlanmış, bu satış işleminden 2.457.463,24 TL,

olmak üzere toplam nihai nakit girişi 170.000.057,48 TL olarak gerçekleşmiştir.

Sermaye artırımının tamamlanması üzerine Şirketimiz Yönetim Kurulu,

(i) Sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının bildirilmesi ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE" başlıklı 6'ncı maddesinin ekte yer alan yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") başvuruda bulunulmasına ve Kurul'un uygun görüşü üzerine Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine ve

(ii) Sermaye artırımının tamamlanması sonrası gerekli her türlü iş ve işlemin ilgili merciler nezdinde yerine getirilmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verilmiştir.

Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Formet Esas Sözleşme Sermaye Tadil Metni.pdf