FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Re-Pie Portföy, yenilenebilir enerji yatırımlarını büyütüyor
28/04/2021 12:44:49

Türkiye'nin faaliyet izni almış ilk alternatif yatırım fonu yönetim  şirketi Re-Pie Portföy, farklı alanlara yaptığı yeni yatırımlarla  büyümeye devam ediyor. Toplam porftöy hacmini 2,4 Milyar TL seviyesine  çıkaran şirket, Re-Pie Arf Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu kurarak  yenilenebilir enerji alanında yatırımlar yapıyor. Bütçe büyüklüğü 98,5  milyon dolar olan yeni enerji fonu, yenilenebilir enerji ve organik  mineral gübreden elektrik üretim işine yatırım yapmak üzere Arf Bio
Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş'yi portföyüne dahil etti.

Yenilenebilir enerjide büyüme hedefliyoruz

Enerji sektörüne yaptıkları yatırımlar hakkında görüşlerini dile  getiren Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre
Çamlıbel, "2020 yılında yeni yatırımlarla birlikte 866 milyon TL  portföy büyüklüğüne ulaşmıştık. Mart 2021 sonu itibariyle de portföy  büyüklüğümüzü 2,4 milyar TL seviyesine çıkarma başarısı gösterdik.
Büyüme hedeflerimiz doğrultusunda farklı alanlarda yaptığımız yeni  satın alma ve yatırımlarla portföyümüzü genişletmeye devam ediyoruz.
Bunun en önemli halkalarından birisini de yenilenebilir enerji alanına  yaptığımız yatırımlar oluşturuyor. Bu amaçla Re-Pie Arf Girişim
Sermayesi Yatırım Fonu'nu kurduk ve ilk iş olarak 98,5 milyon dolar  yatırım ile Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş'yi bünyemize  kattık. Türkiye'nin kurulu elektrik üretim gücü  rüzgar, güneş, ve  jeotermal enerjilerinin devreye girmesi, gaz ve ithal kömür kurulu güç  kapasitelerinin artırılması ile önemli ölçüde büyüyerek çeşitlendi. Bu  üretim skalasının içinde yenilenebilir enerjinin önemi her geçen gün  artıyor. Bu alandaki potansiyeli görerek yenilenebilir enerji alanına  yatırımımızı yönlendirdik. Amacımız şirketimizin mevcut biogaz  üretimine ek olarak yeni yatırımlar yaparak organomineral gübre tesisi  ve hibrit güneş enerji santrali tesisleri kurarak üretim kapasitesini  ve büyümesini arttırmak olacak" dedi.

Türkiye'nin en büyük kurulu güce sahip santrallerinden birisi

2015 yılında Ankara'da kurularak yenilenebilir enerji sektöründe  faaliyet göstermeye başlayan Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş,  biogaz enerjisi, güneş enerjisi ve organik gübre üzerine yatırımları  bulunuyor. Türkiye'deki güneş, biokütle ve rüzgar enerjisi  sektörlerindeki fırsatları görerek ilk yatırımını Konya'nın Kadınhanı  ilçesi Şahören Köyü'nde 5.7 MW'lık güneş enerjisi santraline yapan  şirket, daha sonra biyokütle alanında faaliyet gösteren 'Ödemiş
Biyogaz Enerji Santrali'ni hayata geçirdi. 4,8 MW e kurulu gücü ile
Türkiye'nin en büyük kurulu güce sahip santrallerinden birisi olan
Ödemiş Biyogaz Santrali, ortalama 36.000.000 kilovatsaat elektrik  üretimi ile 35.000 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu tüm  elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabiliyor.


    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey