FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[GWIND]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuz'un 28.04.2021 (bugün) tarihli toplantısında;

15 – 16 Nisan 2021 tarihlerinde pay başına 5,06-Türk Lirası üzerinden halka arz edilen ve 22 Nisan 2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'de hisseleri işlem görmeye başlayan doğrudan bağlı ortaklığımız Galata Wind Enerji A.Ş.'de halka arz edilen hisse miktarının yüzde beşi (8.021.872 lot) ve toplam 40.590.672,32-Türk Lirası olacak şekilde halka arz fiyatı olan 5,06-Türk Lirası (dahil)'na kadar pay alınmasına ve bu kapsamdaki pay alımlarının 30.06.2021 tarihine kadar devam etmesine,

karar verilmiştir.