FİNANS

Özet Bilgi
Kar Dağıtım Teklifi GK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
31.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
28.04.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
Sermayenin %0,22'sini temsil eden A Grubu paylar, Hollanda'da mukim Blue International Holding B.V. Şirketine ait olup Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması maddeleri çerçevesinde stopaj kesintisi yapılacaktır.
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi

Hollanda ile olan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'na göre A grubu paylar için stopaj oranı %10 olarak belirlenmiştir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMAVI00045
Peşin
0,6111869
61,11869
10
0,5500682
55,00682
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037
Peşin
0,6111408
61,11408
15
0,5194696
51,94696
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
30.07.2021
30.07.2021
03.08.2021
02.08.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMAVI00045
0
0
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037
0
0
Ek Açıklamalar

28 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 tarihli özel hesap dönemine ilişkin kar ile geçmiş yıl karlarının Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15'nci maddesine ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde dağıtılması ve nakden gerçekleştirilecek kar dağıtımına 30 Temmuz 2021 tarihinden itibaren başlanması hususları kabul edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Dağıtım Tablosu 2020.pdf
EK: 2
Dividend Distribution Table 2020.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.02.2020/31.01.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
49.657.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
19.165.758,02
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
YOK
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
12.477.000
30.844.939,88
4. Vergiler ( - )
4.434.000
6.477.361,3
5. Net Dönem Kârı
4.583.000
24.367.578,58
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
4.583.000
24.367.578,58
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
4.583.000
24.367.578,58
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
1.328.620,61
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
5.911.620,61
24.367.578,58
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
1.773.486,18
1.773.486,18
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
2.809.513,82
22.594.092,4
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
28.573.932,55
28.573.932,55
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
59.564,04
0,06
0,55
55
B Grubu
25.739.050,98
25,89
0,5195
51,95
TOPLAM
25.798.615,02
25,95
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

* Geçmiş yıl karlarından dağıtılacak kar payı tutarı 2019 yılında elde edilen net dağıtılabilir dönem karı üzerinden hesaplanarak belirlenmiş olup, işbu tabloda yer alan toplam dağıtılan brüt ve net kar payı tutarları ile brüt ve net oranlar 2019 ve 2020 yıllarında elde edilen net dağıtılabilir dönem karlarının toplamı baz alınarak tespit edilmiştir.

** Sermayenin %0,22'sini temsil eden A Grubu paylar, Hollanda'da mukim Blue International Holding B.V. Şirketine ait olup Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması maddeleri çerçevesinde stopaj kesintisi yapılacaktır.

*** B Grubu halka açık payların hisse sahiplerinin "dar mükellef, tam mükellef, tüzel kişi veya gerçek kişi" olup olmadıkları bilgisine şirketimiz sahip değildir. Bu hisseler için brüt temettü-net temetü hesaplaması bu gruptaki hisse sahiplerinin tümünün yerel oranda stopaja tabi olduğu varsayımıyla hazırlanmıştır.