FİNANS

Özet Bilgi
Genel Kurul Tarihinin Değiştirilmesi-Genel Kurula Davet.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Pandemi nedeniyle alınan tedbirler.
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
30.04.2021
Genel Kurul Tarihi
03.06.2021
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
02.06.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Birahane Sok. Koç Plaza No:3 Kat:3 Bomonti –Şişli, İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Şirketimizin 2020 yılı hesap ve işlemlerine ait ; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özetinin, Finansal Tabloların , okunması ,müzakaresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
3 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
4 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı Kar Dağıtım önerisinin müzakeresi ve onaya sunulması,
5 - 2021 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
6 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespiti.
8 - Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev sürelerinin belirlenmesi, adayların şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.
9 - 2020 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
10 - 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,
11 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
13 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
DAGHL Genel Kurul Davet Gündem Vekaletname.docx.pdf - İlan Metni
EK: 2
DAGHL Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 14.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 10.05.2021 günü saat 11:00 de yapılacağı ilan edilen,ancak Covid-19 nedeniyle artan vakalara paralel olarak T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından tüm il valiliklerine gönderilen 27.04.2021 tarihli Genelge ile 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek "tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması" uygulanacağının belirtilmesi sebebiyle iptal edilen 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının ," 03 Haziran 2021 Perşembe günü , Saat 11:00' de Birahane Sokak, Koç Plaza No:3 Kat:3 Bomonti-Şişli ,İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.